هفته دولت مبارك باد 
افتتاح جاده روستای #توان به طول ۳/۱ کیلومتر با اعتبار ۵ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال به مناسبت گرامیداشت هفته دولت توسط دكتر رسول خضري نماینده شهرستان و مسولين  شهرستان

هفته دولت مبارك باد افتتاح جاده روستای #توان به طول ۳/۱ کیلومتر با اعتبار ۵ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال به مناسبت گرامیداشت هفته دولت توسط دكتر رسول خضري نماینده شهرستان و مسولين شهرستان

هفته دولت مبارك باد 
افتتاح جاده روستای #توان به طول ۳/۱ کیلومتر با اعتبار ۵ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال به مناسبت گرامیداشت هفته دولت توسط دكتر رسول خضري نماینده شهرستان و مسولين  شهرستان

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید