هفته دولت گرامی باد 
بازدید دکتر خضری و مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین بخشدارلاجان از پروژهای روستاهاي سروكاني و انديزهو استقبال پر شور مردم منطقه

هفته دولت گرامی باد بازدید دکتر خضری و مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین بخشدارلاجان از پروژهای روستاهاي سروكاني و انديزهو استقبال پر شور مردم منطقه

هفته دولت گرامی باد 
بازدید دکتر خضری و مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین بخشدارلاجان از پروژهای روستاهاي سروكاني و انديزهو استقبال پر شور مردم منطقه

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید