🛑 حضور دکتر خضری در روستای اندیزه و سروکانی و شنیدن خواسته های مردم

🛑 حضور دکتر خضری در روستای اندیزه و سروکانی و شنیدن خواسته های مردم

🛑 حضور دکتر خضری در روستای اندیزه و سروکانی و شنیدن خواسته های مردم

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید