بازگشايي و حل مشكل معبر  كولبري مرزي پيرانشهر با حضور دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت

بازگشايي و حل مشكل معبر كولبري مرزي پيرانشهر با حضور دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت و مهندس عبدالهي سرپرست فرمانداري و سرهنگ بابايي فرمانده هنگ مرزي پيرانشهر و ديدار و گفتگو ي صميمانه با كولبران عزيز و زحمتكش امروز ظهر مورخ 96/6/5كه بيش از چهار روز متاسفانه. بسته. شده بود.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید