مجلس اعطای تابعیت و بیمه کردن افراد بی شناسنامه را دوباره بررسی می کند

رسول خضری، نماینده پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  اظهار داشت: این طرح در واقع، در مجلس نهم هم پیگیری شد، که متأسفانه با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. چرا که ثبت اسناد زیر مجموعه وزارت کشور است.

مجلس اعطای تابعیت و بیمه کردن افراد بی شناسنامه را دوباره بررسی می کند
رسول خضری، نماینده پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  اظهار داشت: این طرح در واقع، در مجلس نهم هم پیگیری شد، که متأسفانه با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. چرا که ثبت اسناد زیر مجموعه وزارت کشور است. از طرفی دیگر رأی گیری در دوره قبلی مجلس به حد نصاب نرسید، اما تلاش داریم که در این دوره نیز این موضوع را پیگیری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ارائه طرح تعیین تکلیف فرزندانی که از مادر ایرانی و پدرخارجی متولد شده و به علت صادر نشدن شناسنامه در بلا تکلیفی برای امور زندگیشان د ر مواردی همچون آموزش، هویت و پاسپورت به سر می برند گفت: این افراد حق حیات دارند چرا که در دین اسلام به رعایت حقوق انسان بسیار تأکید شده است.

خضری در ادامه با تأکید بر اینکه در جهان با موارد بسیاری از این قبیل روبرو هستیم تصریح کرد : مجلس حتی به قائل شدن بیمه به این افراد به عنوان یک حق انسانی نیز اصرار دارد. چنانچه در برنامه ششم نیز به موضوع بیمه پایه فراگیر برای این افراد اشاره شده است.

وی با اظهار بی اطلاعی از وجود آمار دقیق از تعداد این افراد در جامعه، داشتن هویت افراد و ثبت محل تولد آنها در شناسنامه را بسیار پر اهمیت تر از دانستن تابعیت پدر و مادر ایشان دانسته و گفت: عدم وجود شناسنامه و مدرک هویت این گونه افراد، آسیب های اجتماعی جدی را در کنار سایر معضلات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید