جلسه اي مشترك دكتر خضري با جمعي از فعالان تشكلها و انجمنهاي چغندركاران شهرستانهاي پيرانشهر- مهاباد- بوكان و نقده  در وزارت جهاد كشاورزي برگزارگردید.

بنا به دعوت دكتر خضري و درخواست جمعي از فعالان تشكلها و انجمنهاي چغندركاران شهرستانهاي پيرانشهر- مهاباد- بوكان و نقده جلسه اي مشترك به اتفاق دكتر خضري و اين عزيزان در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد.

بنا به دعوت دكتر خضري و درخواست جمعي از فعالان تشكلها و انجمنهاي چغندركاران شهرستانهاي پيرانشهر- مهاباد- بوكان و نقده جلسه اي مشترك به اتفاق دكتر خضري و اين عزيزان در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد.
در جلسه مذكور كه با حضور نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت - دكتر بخشنده معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي - مهندس يزداني مجري طرح چغندر قند وزارت و فعالين  حضور داشتند، مشكلات چغندركاران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در خصوص تحويل قند و تفاله چغندر به كشاورزان منطقه اقدام جدي صورت پذيرد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید