اطلاعيه
فردا چهارشنبه در صحن علني مجلس و در بررسي صلاحيت وزاري پيشنهادي دولت ....

اطلاعيه فردا چهارشنبه در صحن علني مجلس و در بررسي صلاحيت وزاري پيشنهادي دولت دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت در نوبت صبح مخالف وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصاد و دارايي جناب آقاي كرباسيان و در نوبت عصر در موافقت با وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي جناب آقاي حجتي به ايراد نطق مي پردازند.

اطلاعيه
فردا چهارشنبه در صحن علني مجلس و در بررسي صلاحيت وزاري پيشنهادي دولت 
دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت در نوبت صبح مخالف وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصاد و دارايي جناب آقاي كرباسيان   و در نوبت عصر در موافقت با وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي جناب آقاي حجتي به ايراد نطق مي پردازند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید