بازديد دكتر رسول خضري  نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر بهمراه دكتر هاشمي وزير بهداشت و درمان و اموزش پزشكي از تحريريه خبرگزار خانه ملت  مورخ دوشنبه ٩٦/٥/٢٣

بازديد دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر بهمراه دكتر هاشمي وزير بهداشت و درمان و اموزش پزشكي از تحريريه خبرگزار خانه ملت مورخ دوشنبه ٩٦/٥/٢٣

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید