با تلاش و پيگيريهاي مكرر  دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت  و موافقت جناب اقاي دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران  گمرك تمرچين به  سطح اداره كل گمرك تمرچين ارتقا يافت .

تقدير و تشكر ويژه دكتر رسول خضري از جناب اقاي دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران و وزير محترم پيشنهادي اقتصاد در خصوص ارتقاي سطح گمرك تمرچين به اداره كل گمرك تمرچين پيرانشهر

تقدير و تشكر ويژه دكتر رسول خضري از جناب اقاي دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران و وزير محترم پيشنهادي اقتصاد در خصوص ارتقاي سطح گمرك تمرچين به اداره كل گمرك تمرچين پيرانشهر كه من بعد بصورت مستقل و مستقيما بعنوان يك اداره كل با تهران مرتبط خواهد بود  و اولين  اداره كل در سطح شهرستان پيرانشهر خواهد بود

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید