نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی دفاع و درخواست جدی جهت اجازه تعریض جاده خروجی پیرانشهر بسمت پادگان ارتش

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی دفاع و درخواست جدی جهت اجازه تعریض جاده خروجی پیرانشهر بسمت پادگان ارتش

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید