نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی راه و شهرسازی

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی راه و شهرسازی و پیگیری جدی اتوبان تمرچین پیرانشهر و نقده و آسفالت جاده میراباد الواطان به ساوان و همچنین جاده سردشت - ربط به بوکان و رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز جادهای مواصلاتی سه راه جلدین به پسوه - مهاباد وجاده دربکه

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی راه و شهرسازی و پیگیری جدی اتوبان تمرچین پیرانشهر و نقده و آسفالت جاده میراباد الواطان به ساوان و همچنین جاده سردشت - ربط به بوکان و رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز  جادهای مواصلاتی سه راه جلدین به پسوه - مهاباد  وجاده دربکه به اشنوزنگ -  اندیزه و جادهای پیرانشهر میراباد سردشت و جاده سردشت ربط مهاباد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید