نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی بهداشت و درمان و اموزش پزشکی

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و درخواست جدی برای طرحها و پروژهای بیمارستانی دو شهرستان و مراکز درمان بستر میر اباد و گردکشانه و ربط و تسریع در تکمیل بیمارستان پیرانشهر و راه اندازی سی تی اسکن

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و درخواست جدی برای طرحها و پروژهای بیمارستانی دو شهرستان و مراکز درمان بستر  میر اباد و گردکشانه و ربط و تسریع در تکمیل بیمارستان پیرانشهر و راه اندازی سی تی اسکن

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید