نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی کشور

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی کشور و راهکارهای حل معضلات معابر کولبری و مرزی و انتصاب افراد قوی و توانمند در حوزهای استانی و شهرستانی اعم از فرماندار و معاونت های ان و بخشداران

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت  با وزیر محترم پیشنهادی کشور و راهکارهای حل معضلات معابر کولبری و مرزی و انتصاب افراد قوی و توانمند در حوزهای استانی و شهرستانی اعم از فرماندار و معاونت های ان و بخشداران

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید