خضری:
معرفی کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی  اقتصاد گامی رو به جلو در اقتصاد است

خضری: معرفی کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گامی رو به جلو در اقتصاد است

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس گفت: معرفی کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، در حوزه اقتصاد گامی رو به جلو بوده است.
تدبیر24»رسول خضری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی خود از کابینه معرفی شده به مجلس با بیان اینکه انتظار می‌رود که مجلس به کابینه رای مثبت دهد، گفت: به عنوان مثال وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بسیار فرد با تجربه است که بازار دنیا،‌ تجارت و سرمایه گذاری خارجی را به خوبی می‌شناسد و فردی فرهیخته است که انتخاب وی در حوزه اقتصاد گامی رو به جلو بوده است.

این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: البته کابینه در مورد انتخاب زنان نخبه و دانشمند و همچنین از افراد متخصص و شایسته در اهل سنت، دارای نقیصه‌هایی است که خوب بود از این‌ها هم استفاده شود و مطمئنا مجلس هم همراهی می‌کرد، البته رئیس جمهور محدودیتی در انتخاب وزرا نداشته‌ است.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت اهل سنت کم نیست و مردم اهل سنت هم به دنبال سهم‌خواهی نیستند، اما در همه زمان‌ها و در انتخابات ثابت کرده‌اند که پا به پای نظام و حتی جلوتر حرکت کرده‌اند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید