اعتبارات ویژه ۷ میلیارد تومانی به دختران شین آباد

اعتبارات ویژه ۷ میلیارد تومانی به دختران شین آباد میزان/ رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت از اختصاص اعتبارات ویژه ۷ میلیارد تومانی به دختران شین‌آباد خبر داد.

اعتبارات ویژه ۷ میلیارد تومانی به دختران شین آباد
میزان/ رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت از اختصاص اعتبارات ویژه ۷ میلیارد تومانی به دختران شین‌آباد خبر داد. وی افزود: اختصاص اعتبارات ویژه ۷ میلیارد تومانی به دختران شین آباد بر اساس مذاکرات روز گذشته وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و رئیس سازمان بهزیستی در پیرانشهر عملیاتی شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: در پی این تصمیم با جد پیگیر این هستیم این اعتبارات تخصیص داده شود تا به نحواحسن مورد استفاده دختران شین آباد قرار گیرد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید