نامه دکتر خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص خودداری کارخانجات قند و شکر از تحویل مقداری از  پرداخت مطالبات چغندرکاران

نامه دکتر خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص خودداری کارخانجات قند و شکر از تحویل مقداری از پرداخت مطالبات چغندرکاران

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید