نامه دکتر خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص اعطای حق آب  5 هزار هکتار از اراضی کشاورزی

نامه دکتر خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص اعطای حق آب 5 هزار هکتار از اراضی کشاورزی

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید