حضور دكتر رسول خضري عضو هيت رئيسه فراكسيون توازن (زاگرس نشينان) در نشست اعضاي اين فراكسيون با وزراي پيشنهادي

حضور دكتر رسول خضري عضو هيت رئيسه فراكسيون توازن (زاگرس نشينان) در نشست اعضاي اين فراكسيون با وزراي پيشنهادي

حضور دكتر رسول خضري عضو هيت ريسه فراكسيون توازن (زاگرس نشينان) در نشست اعضاي اين فراكسيون بهمراه ٩ وزير پيشنهادي ١-وزير بهداشت و درمان اموزش پزشكي٢-وزير نفت٣-وزير كشور٤-وزير نيرو٥-وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي ٦-وزير ارتباطات و فناوري ٧-وزير اطلاعات٨- وزير راه و شهرسازي ٩-وزير دادگستري امروز عصرمورخ ٩٦/٥/١٧ در محل كمسيون تلفيق با حضور بيش از هشتاد نماينده مجلس

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید