حضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت در جلسه  چهار ساعته فراكسيون أهل سنت مجلس با وزير محترم كشور

حضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت در جلسه چهار ساعته فراكسيون أهل سنت مجلس با وزير محترم كشور

حضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت در جلسه  چهار ساعته فراكسيون أهل سنت مجلس با وزير محترم كشور جهت بررسي مشكلات ملي و منطقه اي و حوزه انتخابيه  و بازگشايي معابر كولبري تمرچين - اشكان -قاسم رش و بكارگيري نيروهاي توانمند كرد أهل سنت در مناصب كلان و مياني وزارت كشور و استانداريها
امروز يكشنبه مورخ ٩٦/٥/١٥

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید