تقدير و تشكر رئيس دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي از دكتر  خضري

‍ ‍ 💠‍ تقدير و تشكر دكتر عاشري رياست دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي از دكتر رسول خضري نماينده سردشت و پیرانشهر

‍ ‍ 💠‍ تقدير و تشكر دكتر عاشري رياست دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي از دكتر رسول خضري نماينده سردشت و پيرانشهربه دلیل حمایت مالی از دانشگاه های پیام نور سردشت و پیرانشهر ,جلوگیری از ادغام دو دانشگاه در مراکز بزرگتر و همچنین جلوگیری از تغییر اساسنامه پیام نور در مجلس

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید