بازدید دکتر رسول خضری نماینده پيرانشهر و سردشت  به همراه رییس راه  و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان  جديد در حال احداث پيرانشهر 
 چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان جديد در حال احداث پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید