بازدید دکتر رسول خضری نماینده پیگیر و تلاشگر به همراه رییس راه  و شهرسازي و مهندسين عمران  سازنده  از روند ساخت  يكي از بزرگترين مراكز بهداشتي و درماني در كهنه خانه پيرانشهر

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پیگیر و تلاشگر به همراه رییس راه و شهرسازي و مهندسين عمران سازنده از روند ساخت يكي از بزرگترين مراكز بهداشتي و درماني در كهنه خانه پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید