بازدید دکتر رسول خضری نماینده  پرتلاش پیرانشهر و سردشت به همراه دهیار و اعضاي محترم شورا اسلامي پسوه از پروژه های عمرانی پسوه

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش پیرانشهر و سردشت به همراه دهیار و اعضاي محترم شورا اسلامي پسوه از پروژه های عمرانی پسوه

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید