بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستان های پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و ترابری و امام جماعت، دهیار و اعضاي شورای کندره از پروژه های در دست اقدام مسير كندره  به گردكسپيان

بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستان های پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و ترابری و امام جماعت، دهیار و اعضاي شورای کندره از پروژه های در دست اقدام مسير كندره به گردكسپيان

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید