عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اورژانس اجتماعی ده سال است تشکیل شده، ابتدا در کلان شهرها بود و بعد در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار و الان به شهرهای زیر صدهزار نفر رسیدیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اورژانس اجتماعی ده سال است تشکیل شده، ابتدا در کلان شهرها بود و بعد در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار و الان به شهرهای زیر صدهزار نفر رسیدیم

برنامه "صبح و گفت و گو" رادیو گفت و گو با موضوع اورژانس اجتماعی ، با حضور دکتر رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

دکتر رسول خضری با اشاره به تشکیل اورژانس اجتماعی در ده سال پیش گفت: سال ۸۶ در ذیل بند ب ماده ۱۵ قانون بودجه، اولین بار بود که این موضوع در کشور ما استارت خورد و محور آن مداخلات روانی اجتماعی به جای مداخلات انتظامی و قضایی بود.

وی در خصوص وظایف این اورژانس گفت: وظایف اورژانس اجتماعی بیشتر حالت پیشگیرانه و در دسترس بودن و کاملا تخصصی و علمی است و در مباحثی از جمله کودک آزادی، همسر آزاری چه به صورت حضور در محل، چه به صورت مداخله ای به صورت فردی، خانوادگی یا اجتماعی مداخله می کند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ذکر اینکه هنجارهای اجتماعی قابل حذف در جامعه نیستند، تاکید کرد: باید هنجارهای اجتماعی را مدیریت کنیم تا عوارض و آسیب هایش را کمتر کنیم به همین دلیل بحث اینکه در پیشگیری، مداخلات علمی باشد مهم است. 

وی با بیان اینکه این مسئله فرابخشی است، خاطر نشان شد: اورژانس اجتماعی، هماهنگی فرابخشی می خواهد تا سازمان بهزیستی در این امر بخوبی عمل کند. 

خضری یادآور شد: اورژانس اجتماعی ده سال است تشکیل شده، ابتدا در کلان شهرها بود و بعد در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار و الان به شهرهای زیر صدهزار نفر رسیدیم.

وی به بیان تفاوت اورژانس معمولی با اورژانس اجتماعی پرداخت و گفت: بحث های جسمی مثل اورژانس های معمولی که در بیمارستان ها می بینید برای مواقعی است که به صورت حاد بروز کرده و حاثه ای پیش آمده ولی در اورژانس اجتماعی به دنبال پیشگیری هستیم، در آسیب های اجتماعی فرهنگ سازی تربیت خانوادگی و در راس آن آموزش بسیار مهم است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارزیابی خود نسبت به عملکرد اورژانس اجتماعی اظهار داشت: به عنوان اورژانس که بتواند این موارد را کاهش دهد تاثیرات خودش را گذاشته و نمی توان آن را نادیده گرفت ولی اینکه چقدر توانسته در کاهش آسیب های اجتماعی موثر باشد، ما فقط در اورژانس موارد سرریز شده و به بحران رسیده را شاهد بوده ایم که نیاز به مداخلات اورژانس را داشته است. 

وی افزود: بازخورد اورژانس اجتماعی در جامعه خوب بوده و هم نیاز به اعتبارات بیشتر، نظارت بیشتر و همچنین تیم قوی تری در این حوزه داریم.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید