افتتاح مركز دندانپزشكي نلاس و بازديداز آزمايشگاه و تجهيزات آن  و روند پيشرفت پروژه ها با حضور دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر و مهندس جهاني فرماندار سردشت  و جمعي از مسئولان

افتتاح مركز دندانپزشكي نلاس و بازديداز آزمايشگاه و تجهيزات آن و روند پيشرفت پروژه ها با حضور دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر و مهندس جهاني فرماندار سردشت و جمعي از مسئولان شهرستان

افتتاح مركز دندانپزشكي نلاس و بازديداز آزمايشگاه و تجهيزات آن  و روند پيشرفت پروژه ها با حضور دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر و مهندس جهاني فرماندار سردشت  و جمعي از مسئولان شهرستان

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید