حضور دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر و مهندس جهاني فرماندار سردشت  و جمعي از اعضاي محترم شوراي اداري در خصوص رفع مشكلات اساسي سردشت و بازديد از روند پيشرفت پروژه ها

حضور دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر و مهندس جهاني فرماندار سردشت و جمعي از اعضاي محترم شوراي اداري در خصوص رفع مشكلات اساسي سردشت و بازديد از روند پيشرفت پروژه ها

با حضور دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر و مهندس جهاني فرماندار سردشت  و جمعي از اعضاي محترم شوراي اداري شهرستان سردشت بازديداز روند پيشرفت فيزيكي پروژهاي 1-رفع نقاط حادثه خيز وروديهاي شهر ميراباد از سمت پيرانشهر و سردشت تا محل پارك راهيان نور و توسعه فضاي سبز ان 2-شروع بكار بخش راديولوژي و سه شيفته نمودن درمانگاه شهر سردشت از هفته اينده 3-روند  پيشرفت گاز رساني بزرگترين پروژه گازرساني سطح استان بطول 182 كيلومتر در مسير نلاس و ميراباد وروستاهاي مسير كه در سال 96 شاهد بهربرداري از گاز نلاس و بهره برداري از گاز ميراباد در سال 98 بصورت كامل و پايدار 4- سامان دهي پسماند ميراباد با همكاري شوراي اسلامي وشهرداري ميراباد 5-اسفالت جاده مواصلاتي به پل تاريخي قلاتاسيان با همكاري دهياري محترم نبي اباد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید