سفر وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شهرستان پيرانشهر

دكتر ربيعي وزير تعاون وكار و رفاه اجتماعي در پيرانشهر-طرح بيمه كولبران يكي از چندين جمله ايدهاي جدي و مطالبه گرانه دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت بود

دكتر ربيعي وزير تعاون وكار و رفاه اجتماعي در پيرانشهر: ١-طرح بيمه كولبران يكي از چندين جمله ايدهاي جدي و مطالبه گرانه دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت بود كه مورد تاييد و تصويب دولت در كابينه قرار گرفت ٢-شروع بكار عمليات ساخت درمانگاه اخصاصي تامين اجتماعي پيرانشهر و عمليات ساخت درمانگاه تامين اجتماعي سردشت در امسال اغاز خواهد شد ٣-در خصوص مطالبات بحق كولبران و سالم سازي كار پر مشقت كولبران تدابير جدي انجام خواهيم داد و بار گران كولبران را به دوش ميكشيم تا در راستاي توانمند سازي و شغل مناسب و كار سالم براي اين قشر زحمتكش اقدامات اساسي صورت پذيرد٤-در راستاي تعاونيهاي توسعه اي شهرستان پيرانشهر و سردشت همه وزراتخانه و ظريفيتهاي آنرا بكار ميگيريم.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید