تذكر دكتر خضري به وزير كشور  در خصوص تسريع در رفع مشكلات پيش آمده براي كولبران عزيز و زحمتكش مرز پيرانشهر

تذكر دكتر خضري به وزير كشور در خصوص تسريع در رفع مشكلات پيش آمده براي كولبران عزيز و زحمتكش مرز پيرانشهر

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید