تذکر خضری نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر راه در خصوص علت تأخیر در شروع عملیات راهسازی بزرگراه پیرانشهر به نقده و عدم شروع احداث اتونل جاده سردشت به مهاباد.

تذکر خضری نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر راه در خصوص علت تأخیر در شروع عملیات راهسازی بزرگراه پیرانشهر به نقده و عدم شروع احداث اتونل جاده سردشت به مهاباد.

رنجبرزاده قرائت کرد:
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور درخصوص بازپرداخت اصل سپرده و سود سپرده گذاران مؤسسه آرمان
سرویس صحن
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد
تذکر خضری نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر راه در خصوص علت تأخیر در شروع عملیات راهسازی بزرگراه پیرانشهر به نقده و عدم شروع احداث اتونل جاده سردشت به مهاباد.
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید