جلسه  بررسي سؤال دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر از دكتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد در كميسيون اقتصادي مجلس

جلسه بررسي سؤال دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر از دكتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد

در جلسه  بررسي سؤال دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر از دكتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد و معاونين مربوطه با حضور اعضاي محترم هيت رئيسه كمسيون اقتصادي مجلس بحثهاي جدي در خصوص بازنگري و كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد اصناف و كسبه وبازاريان و پاسخگويي وزير اقتصاد و رئيس سازمان مالياتي كشور در خصوص اعتراضات وگله مندي جدي بازاريان و اصناف واتحاديهاي شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت مورد بحث و بررسي جدي قرار گرفت و  همچنين تبديل گمرك تمرچين به اداره كل و تسهيل و روانسازي و راه اندازي x ray  كاميونهاي ترانزيتي جهت تسريع در أمور گمركي  شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت مورد توجه جدي قرار گرفت و تاساعت هفت عصر امروز دوشنبه مورخ ٩٦/٤/١٢ ادامه پيدا كرد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید