میزان مالیات دریافتی کنونی زیاد و نامتناسب با شرایط کنونی اقتصادی جامعه است.

میزان مالیات دریافتی کنونی زیاد و نامتناسب با شرایط کنونی اقتصادی جامعه است.

رسول خضری نماینده حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت در استان آذربایجان غربی در گفت و گو با عصر اقتصاد میزان مالیات دریافتی کنونی را زیاد و نامتناسب با شرایط کنونی اقتصادی جامعه دانست و گفت: امروز ما نیازمند توسعه مالیاتی هستیم که این به معنی افزایش میزان مالیات ها نیست بلکه باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

 

وی میزان مالیات در کشورهای توسعه یافته را تا 18درصد اعلام کرد و گفت: در کشور ما که دچار شرایط رکود اقتصادی است این میزان مالیات موجب فشار بر مردم می شود.

 

خضری با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد نیز با این کاهش مالیات ها موافق است افزود: مجلس و وزارت اقتصاد در جریان اصلاح مالیات ها ، به نفع مردم و حمایت از تولید و اشتغال اقدام خواهد کرد و مالیات بر ارزش افزوده را در این راستا کاهش می دهد. مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تولید کننده از خرده و فروش و مصرف کننده هم گرفته می شود و ما مخالف سیاست های مالیاتی کنونی دولت هستیم.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید