۳۰ سال پیش در چنین روزی #حمله_شیمیایی نیروی هوایی #عراق ، ۱۱۰ نفر از ساکنان غیرنظامی #سردشت را شهید و ۸ هزار نفر را مصدوم و مسموم کرد

۳۰ سال پیش در چنین روزی #حمله_شیمیایی نیروی هوایی #عراق ، ۱۱۰ نفر از ساکنان غیرنظامی #سردشت را شهید و ۸ هزار نفر را مصدوم و مسموم کرد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید