نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد؛ 
روز پنجشنبه از بیمه کولبران رونمایی می شود

نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد؛ روز پنجشنبه از بیمه کولبران رونمایی می شود

سرویس ایران-رسول خضری گفت:پنجشنبه همین‌ هفته با حضور مقامات عالی وزیر کار و رفاه اجتماعی از بیمه اجتماعی کولبران رونمایی می شود.
 نماینده مردم‌سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی طی گفتگو با کردپرس اذعان کرد:روز هشتم تیر با حضور مقامات عالی وزارت کار و رفاه اجتماعی و استاندار آذربایجان غربی و بنده به عنوان نماینده شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر از بیمه اجتماعی کولبری که متولیان آن صندوق کشاورزی روستایان و عشایری است، رونمایی می شود.
وی ادامه داد:این ‌بیمه با مشارکت وزارت تعاون و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی روستایی و عشایری انجام می گیرد.
وی افزود: طیق پیش بینی ها نزدیک ‌به هجده هزار کولبر در منطقه پیرانشهر و سردشت وجود دارد که با شناسایی و سامان دهی بیمه آن ها اجرایی شود.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید