خضری:
اختصاص ناقص اعتبارات دستگاه های امدادی /مدیریت بحران جدی گرفته نمی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از کاهش اعتبارات دستگاه های امدادی درمدیریت بحران،گفت: دربحث پیشگیری از بحران اقدامات وبرنامه ریزی ها قابل قبول نیست.

سرویس اجتماعی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از کاهش اعتبارات دستگاه های امدادی درمدیریت بحران،گفت: دربحث پیشگیری از بحران اقدامات وبرنامه ریزی ها قابل قبول نیست.
رسول خضری
رسول خضری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر اولین نهاد ورودی و آخرین آن به همه بحران ها است،گفت: درکنگره چندی پیش روسیه درخصوص مدیریت بحران موارد بسیاری مطرح شد که جای این مسائل درکشورما خالی است؛ به طورحتم درمدیریت بحران درجامعه ما باید تجدیدنظرشود.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهردرمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از 43 بلای طبیعی 33 مورد درکشور ما وجود دارد، افزود: جمهوری اسلامی ایران درمعرض بلاهایی مانند سیل، زلزله و آتش سوزی است، بنابراین برای نهادهای امدادی باید بودجه مناسبی را درنظرگرفت و حداقل بودجه را به آنها اختصاص داد؛ زیرا بودجه حال حاضرهلال احمرحداقلی بوده و بی توجهی به اختصاص صد درصد بودجه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با تاکید براینکه مدیریت بحران درکشور با چالش جدی روبه رو است، تصریح کرد: یکی ازمشکلات دستگاه های امدادی نبود منابع و اعتبارات لازم است، البته مدیریت بحران دراکثر کشورهای پیشرفته بسیار ارتقاء پیدا کرده و درسطح وزیر وزارتخانه بحران فعالیت می کند، به عنوان مثال درکشور روسیه فرد دوم کشورپس از رییس جمهور وزیر کنترل بحران است؛ اما درجامعه ما مدیریت یکپارچه وجود نداشته و حتی اعتبارات لازم هم اختصاص پیدا نمی کند.

خضری با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر باید ازاعتبارات لازم برخوردار باشند، گفت: متاسفانه این دونهاد درحال حاضر به لحاظ منابع مشکلات بسیاری دارند، ضمن اینکه کمبود نیروی انسانی هم یکی ازمشکلات دیگر این نهادها است، بنابراین با توجه به اینکه کشورما بحران خیزاست؛ اما نه دربحث پیشگیری، برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق اقدامی صورت نگرفته است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه دستگاه های امدادی باید درطول هم فعالیت کنند، افزود: نمی توان با موازی کاری بحران را مدیریت کرد، بنابراین باید متناسب با مسئولیت ها درمدیریت بحران منابع انسانی و اعتبارات لازم را تامین کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: درسال گذشته 400 میلیارد تومان از بودجه هلال احمر کاهش پیدا کرد، این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید مسئولان پاسخ دهند که چرا با وجود بحران های متعدد درکشور بودجه ها به طوکامل به دستگاه ها اختصاص پیدا نمی کند؛ باید مدیریت ها یکپارچه شده و منابع به میزان کافی اختصاص پیدا کند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید