دكتر خضري و  نمایندگان کورد مجلس در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات تروریستی در تهران تاکید کردند که جریان تکفیری داعش داراي يك ايدئولوژي مخرب است كه  به هیچ قوم و مذهب و ملیتی تعلق ندارد.

دكتر خضري و همه نمایندگان کورد مجلس در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات تروریستی در تهران تاکید کردند که جریان تکفیری داعش داراي يك ايدئولوژي مخرب است كه به هیچ قوم و مذهب و ملیتی تعلق ندارد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید