افزایش پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی کشور

افزایش پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی کشور

 در جلسه دیدار روز یکشنبه مورخ 96/1/6 دومین روز اغازبکار وزارت خانه ها در سال جدید دکتر رسول خضری نماینده مردمشریف پیرانشهر و سردشت با پیگیریهای جدی ودر نشست مهندسحجتی وزیر محترم کشاورزی و دکتر بخشنده معاون برنامه ریزی واقتصادی وزیر و دکتر خلج ریس سازمان دامپزشکیکشورموافقتهای لازم جهت افزایش پنج هزار هکتار از اراضیکشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محلصندوق توسعه ملی کشور گرفته شد و در خصوص تامین وپرداخت بیمه خسارات محصولات, کشاورزی قول جدی و عاجلوزیر اخذ گردید و همچنین توجه ویژه به امر واکسیناسیون دامهای مختلف(گاو و گوسفند) تامین اعتبار گردید.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید