آغاز بیمه تامین اجتماعی کولبران زحمتکش و عزیز  شهرستانهای سردشت و پیرانشهر

با رایزنی های دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش و خستگی ناپذیر مردم فرهیخته پیرانشهر و سردشت استارت شروع بیمه تامین اجتماعی کولبران زحمتکش و عزیز شهرستانهای سردشت و پیرانشهر درجلسه مشترک نماینده سردشت و پیرانشهر ودکتر ربیعی محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام میشود.

با رایزنی های دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش و خستگی ناپذیر مردم فرهیخته پیرانشهر و سردشت در, طی چند روز اخیرو در اولین روز بازگشایی وزارتخانه در سال جدید(96)فردا صبح استارت شروع بیمه تامین اجتماعی کولبران زحمتکش و عزیز  شهرستانهای سردشت و پیرانشهر درجلسه مشترک نماینده سردشت و پیرانشهر ودکتر ربیعی وزیر, محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی راس ساعت هشت صبح فردا یکشنبه مورخه 96/1/6/.انجام میشود

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید