فیلم / رسول خضری: تعیین تکلیف و ساماندهی کولبرها در اولویت نمایندگان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تقدیم طرح دوفوریتی ساماندهی کولبرها و مناطق مرزی کشور با بیش از 110 امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تقدیم طرح دوفوریتی ساماندهی کولبرها و مناطق مرزی کشور با بیش از 110 امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

http://media.icana.ir//Video/2017/02/1702140000.mp4

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید