تجليل از مقام والاي شهداي گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره شهداي هميشه زنده

ضمن تجليل از مقام والاي شهداي گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره شهداي هميشه زنده تاريخ بمباران هوايي رژيم صدام به شهرستان مرزنشين پيرانشهر

ضمن تجليل از مقام والاي شهداي گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره شهداي هميشه زنده تاريخ بمباران هوايي رژيم صدام به شهرستان مرزنشين پيرانشهر 
سي و دو سال پيش در چنين روزي رژيم بعث عراق در اقدامي جنايتكارانه و بدور از انسانيت با حمله هوايي و بمباران شهر مرزي پيرانشهر باعث شهادت و جانباز شدن صدها تن از شهروندان غير نظامي پيرانشهري شد.
روزی که مردم این شهرستان کم کم آماده دل کندن از سردی زمستان سرسخت آن روزهای خود بودند اما گویی که سفیدی برف زمستان قصه ای بس تلخ و ناجوانمردانه برای همشهریان پیرانشهری در دل داشت و زمزمه ی شعر " زمستان "اخوان ثالث" جایگزین مفهوم فالنامه حافظ می شود و از آن زمان هنو زهم در گوشمان زمزمه میکند که :
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ....وگر دست محبت سوی کس یازی ...به اکراه آورد دست از بغل بیرون.....که سرما سخت سوزان است....

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید