شکوفایی تمدن بشری برآیند ایده های مهندسان تلاش گر است. پنجم اسفندماه روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر همه مهندسان مبارک باد

شکوفایی تمدن بشری برآیند ایده های مهندسان تلاش گر است. پنجم اسفندماه روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر همه مهندسان مبارک باد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید