دليل تعلل وزير محترم اقتصاد و گمرك ايران درخصوص تخلفات عديده شركت پيمانكاري آغري بار گمرك تمرچين چيست؟ چرا نسبت به لغو قرارداد با اين شركت ضد صادرات در مرز اقدام جدي صورت نگرفته است؟

دليل تعلل وزير محترم اقتصاد و گمرك ايران درخصوص تخلفات عديده شركت پيمانكاري آغري بار گمرك تمرچين چيست؟ چرا نسبت به لغو قرارداد با اين شركت ضد صادرات در مرز اقدام جدي صورت نگرفته است؟

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید