آماده شدن  دو سري پكيج ورزشي جهت تقديم به هيات هاي ورزشي شهرستانهاي سردشت و پيرانشهر

با پيگيري هاي مستمر دکتررسول خضری نماینده پر تلاش سردشت و پیرانشهر از طرف وزارت ورزش و جوانان دو سري پكيج ورزشي جهت تقديم به هيات هاي ورزشي شهرستانهاي سردشت و پيرانشهر آماده تحويل مي باشد.

.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید