نامه جناب آقای دکتر خضری به وزیر محترم نیرو

جناب آقای دکتر خضری در طی نامه ایی به وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس چیت چیان درخواست تخصیص بودجه به مبلغ 30 میلیارد تومان برای سدمخزنی گرده بین در 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان پیرانشهر کردند.

.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید