تسریع در تعیین تکلیف حوادث آتش سوزی منازل معلولان و زنان بی سرپرست (در روز جهانی معلولان)

تسریع در تعیین تکلیف حوادث آتش سوزی منازل معلولان و زنان بی سرپرست (در روز جهانی معلولان)

.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید