روز دانشجو گرامی باد

روز قلم های تیز , روز فکر خلاق , روز اندیشه های نو , روز درآمیختن تقوا با علم و دانش اندوزی (شانزدهم آذر )روز دانشجو بر همه دوستداران علم مبارک

.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید