صنایع کوچک و هلدینگ های بزرگ درصنعت کشاورزی حلقه اقتصادی تشکیل دهند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه خام فروشی گیاهان دارویی مانعی برای ارزآوری در این عرصه است،گفت: صنایع کوچک و هلدینگ های بزرگ در صنعت کشاورزی باید مانند یک حلقه اقتصادی بهم متصل شوند.

خانه ملت؛ رسول خضری درباره وضعیت تولید و صادرات گیاهان دارویی درکشور،گفت:صنایع کوچک و هلدینگ های بزرگ درصنعت کشاورزی باید مانند یک حلقه اقتصادی بهم متصل شوند؛زیرا هلدینگ های بزرگ فرصت های اشتغال ایجاد شده توسط صنایع کوچک را می توانند با تولید بهینه به ارزش افزوده تبدیل کنند.

نماینده مردم سردشت وپیرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنایع کوچک کشاورزی ظرفیت ایجاد ثروت های اقتصادی را در شرایط بهینه دارند،تصریح کرد:می توان با استفاده از فارغ التحصیلان کشاورزی و با اعطای تسهیلات در قالب کارگاه های کوچک به سمت فرآورده شدن تولیدات گیاهان دارویی در راستای ایجاد ارزش افزوده با رعایت محورهای صادرات حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه صادرات گیاهان دارویی با توجه به تنوع تولید برای ما ارزآوری بهینه بهمراه دارد،ادامه داد: 70 درصد از تولیدات دارویی کشوری همچون فرانسه را داروهای گیاهی تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد:روش تولید گیاهان دارویی باید به سمت تولیدات دانش بنیان حرکت کند؛ما فارغ التحصیلان متخصص در حیطه کشاورزی داریم؛بنابراین جا دارد که در این عرصه با ورود به بحث های علمی و پژوهشی،گیاهان دارویی را با روش های علمی تولید کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه خام فروشی گیاهان دارویی مانعی برای ارزآوری بهینه از ذخائر گیاهان دارویی به شمارمی آید،یادآورشد:صنایع کوچک در صنعت کشاورزی می توانند فرصت های اشتغال بهینه ایجاد کنند؛بنابراین باید این صنایع تقویت شوند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید