وزیر ورزش به برنامه های خود عمل نکرده است


برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" با حضور مهمانانی همچون دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، دکتر گلزاری معاون امور وزارت ورزش و جوانان و لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش پرداخت.

 
 دکتر رسول خضری با ابراز تاسف از اینکه حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان کاملا مغفول مانده است، گفت: با ادغامی که صورت گرفت و سازمان تربیت بدنی وقت با سازمان ملی جوانان ادغام شد و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، متاسفانه از آن تاریخ به بعد کارنامه این وزارتخانه در بخش جوانان از لحاظ اشتغال، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بحث امید به زندگی، مسکن و افزایش جمعیت رضایت بخش نیست.

دکتر گلزاری اظهار داشت: وضعیت فعلی حوزه جوانان در وزارتخانه رضایت نیست ولی به این معنی نیست، وظایفی را که بر عهده داریم در این دو سال انجام ندادیم. متاسفانه سازمان و برنامه و بودجه با سیاست هایی بودجه این وزارتخانه را کم کردند.

لاله افتخاری با اظهار به اینکه مخالف جداسازی وزارت ورزش و جوانان است، تصریح کرد: چندیدن سال تجربه نشان می دهد با تفکیک وزارتخانه کاری پیش نمی رود و کسی جز وزیر پاسخگوی مسائل نیست. در گذشته، گاهی اوقات بسیار بی تفاوت بودند و خودشان را از سوال و تذکر و استضاح مبرا می دیدند و خیلی اهمیت به تذکرات نمی دادند.

وی وجود وزارتخانه های مستقل را بر خلاف قانون کوچک تر شدن دولت بیان کرد و افزود: اگر وازتخانه ای به صورت مستقل برای امور جوانان وجود داشت که علاو بر اینکه وزیر آن از مجلس رای اعتماد می گیرد و پاسخگو است، بلکه حمایت های بیشتری می شود و در این صورت قدرت اجرایی بیشتری برای وزیر در زمینه جوانان وجود دارد. هرچند یک وزارت مستقل ورزش نمی تواند وجود داشته باشد چون کار فرا وزارتخانه ای باید انجام شد و باید یک وزارتخانه سیاستگذاری و هماهنگی داشته باشد. همچنین قانون اجازه نمی دهد یعنی باید دولت چابک شود و نه اینکه فربه بشود و این خلف قانون است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دلایل خود مبنی بر موافقت بر ادغام دو وزارتخانه را توضیح داد و گفت: شکل سوم ادغام دو وزارتخانه است، یعنی سازمان ملی جوانان در یکی از وزارتخانه ها است. باید این ادغام صورت می گرفت چون بیشترین نسبت را با ورزش می تواند داشته باشد.

نوروزی با اشاره به اینکه در وزارت ورزش و جوانان تمام توجه ها به ورزش و آن هم فوتبال معطوف شده است، عنوان کرد: امروز دغدغه جوانان ثمن و تشکل های مردم نهاد نیست. ما باید از توانمندی های جوانان استفاده کنیم. جوان می خواهد اشتغال مولد ایجاد کند، تشکیل خانواده دهد و یا آموش های لازم را ببینید در حال که در مورد مسائل اولیه جوانان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

گلزاری این دو سازمان را بی ربط خواند و افزود: مسئله در این است ورزش که فعالیتی اجرایی پر التهاب با حاشیه های مختلف است، در کنار جوانان مدیریتی که فرابخشی است و اجرایی نیست قرار گرفته و این ادغام فرقی ندارد وقتی یک چیز اجرایی بی ربط در کنار یک چیز فرابخشی که چه صنعت باشد یا تجارت و چه ورزش، صحیح نیست.

افتخاری با ذکر اینکه وزیر مربوطه باید تبعات کار خود را پذیرا و پاسخگو باشد، یادآور شد: وقتی وزیر با ا ین ساختار وزارتخانه وزیر شده است قطعا تبعاتش را پذیرفته است. باید ورزش های دیگر هم خودشان را مطرح کنند. اگر این وزارتخانه، معاونت کم دارد باید از رئیس جمهور خواسته شود. اگر بودجه وزارت کم است باید دولت لایحه بیاورد و درخواست بدهد.

گلزاری در رابطه با فعالیت های وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: به اندازه اختیار محدود و بودجه های کمی که داشتیم کارها و فعالیت های خودمان راانجام دادیم. اگر این ادغام صورت نمی گرفت بیش از این می توانستیم فعالیت کنیم.

خضری با اشاره به اینکه بحث جوانان چند وجهی است در رابطه با ادغام آن گفت: اگر در خصوص ادغام این سازمان به خوبی مطالعه می شد و با عجله و شتاب زدگی تصمیم گرفته نمی شد، الان شاهد این همه نابه سامانی در رسیدگی به امور جوانان نبودیم. خود معاونان وزیر برنامه خاصی ندادند. انتظار داریم وزیر نسبت به وظایفش پایبند باشد و برنامه جامع و مدونی را ارائه دهد و برای اجرایش هم بایستد.

وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد باید دارای برنامه هایی باشند که تدوین شده، موقعی که خود وزارتخانه در مورد جوان برنامه مدون و شفاف و روشنی ندارد از کجا انتظار دارد یک سازمان مردم نهاد کار وزارتخانه را در خصوص جوانان انجام دهد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از عملکرد وزیر ورزش و جوانان انتقاد کرد و متذکر شد: انتظار داشتیم وزیر به برنامه هایی که ارائه داده وفادار باشد ولی همچنان بخش جوانان کمرنگ است و وزارت ورزش تمام هم و غمش ورزش شده است.

افتخاری با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان باید به فکر اجرای برنامه های خود باشد و نه تفکیک یا ادغام، بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان زحمت کشیده است منتها به جای اینکه انرژی صرف شود که این ادغام باشد یا انفصال صورت بگیرد باید دغدغه اجرا داشته باشند. باید مسئولین از این ظرفیت ها استفاده کنند. اما وقتی بیشتر انرژی ها صرف اینکه این ادغام باشد یا تفکیک شود، بنابراین خروجی که رضایت جوانان و بقیه را داشته باشد، به دست نیامده است.

گلزاری با اظهار به اینکه امور جوانان باید زیر نظر رئیس جمهور نظارت شود، تاکید کرد: ما به عنوان معاون نمی توانیم به وزرای دیگر دستور دهیم چه کاری را انجام دهد، باید قدرتی بالاتر از یک وزیر باشد و این کار رئیس جمهور است. با تفکیکی که زیر نظر رئیس جمهور قرار بگیرد اقتدار به وجود می آید. همه دستگاه باید در قسمت جوانان فعالیت کنند و یک متولی می خواهدو دولت باید چابک باشد.

افتخاری به دلایل مخالفت خود با جداسازی این وزارتخانه پرداخت و گفت:او ل اینکه تفکیک این وزارتخانه سال ها تجربه شده و چون دیدیم معاونت و سازمان پاسخگو نبودند و از طرفی مجلس بیشتر می تواند با وزیر رابطه تنگاتنگی داشته باشد، با این تفکیک مخالف هستم. دوم اینکه کاری که انجام شده یک شبه نبوده و پژوهش های زیادی صورت گرفته و ناگزیر به این نتیجه رسیده است.

وی افزود: در آن زمان خروجی خاصی از سازمان تربیت بدنی نمی دیدیم و پاسخگویی صورت نمی گرفت.

این نماینده مجلس یادآور شد: قانون به ما اجازه نمی دهد و دولت حق ندارد بزرگ شود، در غیراین صورت باید دولت لایحه بیاورد و بار مالی را بپذیرد و برنامه مناسب بیاورد.

گلزاری با بیان اینکه برای کار اجرایی نیاز به بودجه است، گفت: اگر از ما توقع اجرایی در مسائل جوانان را دارید، نیاز به بودجه و امکانات است. از طرفی هماهنگی و مدیریت و فرابخشی وزارتخانه ها اقتداری در حد رئیس جمهور می خواهد.

نوروزی گفت: با توجه به جمعیت جوانی که داریم، باید متولی داشته باشند و بحث انتظارات، آرزوها و اقداماتشان دفاع کنیم.

خضری پیشنهاد داد: با توجه به اهمیت رشد جوان کشور و اهمیت جوان برای کشور، افزایش ارتقا امور مربوط به جوانان باید توسط عالی ترین مقام کشور مدیریت شود.

افتخاری با رد سخنان خضری، یادآور شد: رئیس جمهور نمی تواند رئیس وزارتخانه شود، عالی ترین مقام وزیری هم سطح وزاری دیگر است و اگر می خواهند تفکیک کنند باید زیر نظر رئیس جمهور و دبیری معاون اول باشد. لایحه را بیاورند، ما هم استقبال می کنیم.
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید