دیداردکتررسول خضری و هیات همراه با اعضای گروه دوستی پارلمان تایلند و دعوت جهت حضور در پارلمان این کشور

دیداردکتررسول خضری و هیات همراه با اعضای گروه دوستی پارلمان تایلند و دعوت جهت حضور در پارلمان این کشور
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید