دیدارومذاکرات مهم دکتررسول خضری درراس هیات پارلمانی ایران متشکل از نمایندگان مجلس، سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت با معاون و نخست وزیرومعاون تجارت و بازرگانی وزیربازرگانی کشور تایلند

دیدارومذاکرات مهم دکتررسول خضری درراس هیات پارلمانی ایران متشکل از نمایندگان مجلس، سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت با معاون و نخست وزیرومعاون تجارت و بازرگانی وزیربازرگانی کشور تایلند و تقدیرهیات تایلندی و معاون وزیرتجارت و بازرگانی از دکتررسول خضری و هیات همراه ایرانی
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید